Triển khai EDO tại Cảng TC Cát Lái đối với hàng nhập của 03 hãng tàu Maersk Line, MCC Transport, Safmarine. • Từ ngày 01/10/2018, hãng tàu MCC Transport tiến hành triển khai 100% hình thức giao container hàng nhập bằng EDO (Electronic Delivery Order - Lệnh giao hàng điện tử) tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.

  Từ ngày 01/11/2018, 02 hãng tàu gồm Maersk Line, Safmarine tiến hành triển khai 100% hình thức giao container hàng nhập bằng EDO (Electronic Delivery Order - Lệnh giao hàng điện tử) tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.

  Đây là hình thức giao container hàng nhập nhanh chóng, tiện lợi. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký thông tin có trong EDO nhận được từ hãng tàu Maersk Line, MCC Transport, Safmarine vào eport, sau đó thanh toán phí giao container, xác thực và vào thẳng cổng cảng nhận container (hoặc chuyển số đăng ký cho bên vận chuyển) mà không cần phải đem Lệnh giao hàng đến quầy thủ tục Cảng để xác nhận như trước.

  Nếu doanh nghiệp hiện đang ủy thác việc nhận container cho doanh nghiệp GIAO NHẬN VẬN TẢI hay LOGISTICS nào đó thì vui lòng bỏ qua nội dung hướng dẫn này.

  Tham khảo Video hướng dẫn khai Eport cho hàng nhập dùng E-D/O (ELECTRONIC IMPORT DELIVERY ORDER) tại: https://www.facebook.com/DichVuKhaiThueHaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau/videos/2143579188989810/

  Doanh nghiệp chưa có tài khoản eport dùng cho doanh nghiệp, vui lòng đăng ký BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CẢNG ĐIỆN TỬ (dùng cho doanh nghiệp). Vì tài khoản DOANH NGHIỆP mới có tính chất pháp lý để nhận container hàng nhập bằng EDO. Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng truy cập vào link sau: https://saigonnewport.com.vn/ho-trokha…/…/huong-dan-edo.aspx

  Hotline (miễn cước): 1800.1188
  Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.