Vướng mắc TT36/2014/BLĐTBXH!  • Trên cơ sở ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 16/ATLĐ-QCKĐ ngày 11/01/2018, ngày 22/1/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 386/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành về nội dung liên quan đến hàng nhập khẩu thuộc chuyên ngành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong đó có nêu các Thông tư có quy định về hoạt động công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, khổng phải là quy định hồ sơ, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập nhẩu, vì vậy người nhập khẩu không phải xuất trình giấy chứng nhận hợp quy cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu các mặt hàng nêu tại các Thông tư dẫn trên.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.