Tăng thuế bảo vệ môi trường chỉ tác động khoảng 0,07 – 0,09% CPI • Nghị quyết về Biểu thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua với 100% thành viên tán thành. Mức điều chỉnh này được áp dụng từ ngày 1/1/2019 và được đánh giá là sẽ tác động không lớn đến CPI cả năm 2019, chỉ ở mức 0,07 - 0,09%.
  Theo Nghị quyết, thuế BVMT với mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ 3.000 đồng/lít lên mức trần 4.000 đồng/lít, với dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên mức trần 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên mức 1.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít so với đề xuất trước đó).

  Ngoài ra, Nghị quyết cũng điều chỉnh thuế đối với một số mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường... Cụ thể, thuế BVMT với than antraxit tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn; với than nâu, than mỡ, than đá khác tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn; đối với dung dịch HCFC tăng từ 4.000 đồng/kg lên mức trần 5.000 đồng/kg; đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức trần 50.000 đồng/kg.

  Trước đó, đề xuất này đã được Chính phủ trình từ tháng 5/2018, được UBTVQH thảo luận vào tháng 7 và nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp. Trong đó, một số ý kiến lo ngại về tác động của việc điều chỉnh thuế với xăng dầu lên CPI, nhất là trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng đến CPI, về nguồn thu từ thuế cho hoạt động BVMT…nên chưa được thông qua để Chính phủ chuẩn bị kỹ hơn.

  Tại phiên họp lần thứ 27, Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động chi tiết hơn và giải trình cụ thể về những vấn đề được góp ý. Cụ thể, xăng dầu chỉ là một trong số 11 nhóm mặt hàng được đưa vào rổ hàng hóa tính CPI và không tác động quá lớn vì số mặt hàng này chỉ chiếm khoảng 4% mặt bằng giá. Đồng thời, xăng dầu cũng là mặt hàng có thể sử dụng biện pháp bình ổn để hạn chế tác động lên mặt bằng giá trong các thời điểm cần thiết.

  Theo phương pháp tính CPI bình quân thì việc thực hiện chỉ tiêu kiểm soát lạm phát của cả năm 2019 sẽ chịu ảnh hưởng bình quân bởi CPI của tất cả các tháng trong năm. Do đó, việc điều chỉnh thuế BVMT áp dụng trong tháng 1/2019 sẽ chỉ tác động đến CPI bình quân năm 2019 ở mức thấp và không ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của cả năm 2019.

  Hiện nay, Chính phủ đang báo cáo Quốc hội về chỉ tiêu CPI năm 2019 trong khoảng 4 - 5%. Theo đánh giá nếu điều chỉnh tăng mức thuế BVMT từ ngày 1/1/2019 sẽ tác động không lớn đến CPI cả năm 2019, chỉ ở mức 0,07 - 0,09%.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.