Hướng dẫn Tra cứu xác thực C/O form E được cấp bởi 42 phòng cấp C/O mẫu E của Hải quan trung quốc. • Hướng dẫn Tra cứu xác thực C/O form E được cấp bởi 42 phòng cấp C/O mẫu E của Hải quan trung quốc. (Hải quan trung quốc bắt đầu cấp C/O form E từ ngày 20/08/2018).

  Đăng nhập vào trang web xác thực C/O mẫu E của Hải quan trung quốc: http://www.chinaorigin.gov.cn/

  Tại tab Certificate Info Search

  • Certificate No.: Nhập vào số C/O form E (Số Reference No. ở góc trên cùng bên tay phải)
  • Invoice No.: Nhập vào số Invoice trên C/O mẫu E ở ô số 10
  • Code: Nhập các ký tự trong hình bên cạnh (4 ký tự chữ và số).

  Bấm vào nút Search để tra cứu C/O form E do Hải quan trung quốc cấp là thật hay giả.

  E-Goverment Platform for the Origin of China - Issued by China Customs 2018.

  Online Verification of Certification of Original China - Issued by China Customs 2018. • Vừa có quy định thay đổi về CO form E nhỉ?