Phần nguyên liệu, vật tư giao cho doanh nghiệp khác sản xuất không được miễn thuế • Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan đối với thắc mắc của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc các DN NK nguyên phụ liệu về sản xuất nhưng cơ sở sản xuất không đủ năng lực nên phải mang một phần nguyên phụ liệu đi gia công tại các cơ sở sản xuất khác.

  Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK thì nguyên phụ liệu nhập về để sản xuất thuộc diện miễn thuế. Hiện nay, rất nhiều DN ký được đơn hàng sản xuất lớn, nhưng cơ sở sản xuất không đủ năng lực phải mang một phần nguyên phụ liệu đi gia công tại các cơ sở sản xuất nhỏ để kịp tiến độ giao hàng. Những cơ sở này không đủ năng lực để ký đơn hàng trực tiếp và họ phải gia công lại để có việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, phần nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác lại không được miễn thuế NK.

  Do đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nghiên cứu quy định và hướng dẫn cụ thể cho phép nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sơ sản xuất khác cũng được miễn thuế NK.

  Theo Tổng cục Hải quan, vấn đề Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị đã được quy định rõ tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

  Cũng tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan.

  Trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng giao một phần nguyên liệu, vật tư NK cho DN khác sản xuất, sau đó, nhận lại sản phẩm để xuất khẩu thì không được miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP đối với phần nguyên liệu, vật tư đã giao cho DN khác sản xuất.

  Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các DN thực hiện theo các quy định nêu trên, đồng thời Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của các DN để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.