Tháo gỡ vướng mắc kiểm tra chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyên thông • Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan làm rõ một số vấn đề vướng mắc liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TT&TT.

  Trong đó, Bộ này cho biết sẽ nghiên cứu và sớm triển khai việc xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa NK qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

  Đồng thời Bộ TT&TT sẽ quản lý và giám sát chất lượng hàng hóa NK sau thông quan theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

  Liên quan đến những vướng mắc cụ thể mà Tổng cục Hải quan đã nêu trước đó về việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy; thời hạn thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa.

  Theo đó, văn bản của Bộ TT&TT cho biết, hàng hóa nhóm 2 NK thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT thực hiện biện pháp công bố hợp quy quy định tại điểm a (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT) và điểm b (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư 04/2018/TT-BTTTT) Khoản 2 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

  Theo Bộ TT&TT việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy nêu trên là phù hợp với phương thức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành của Bộ TT&TT quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

  Liên quan đến việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2, Bộ TT&TT cho biết, kể từ ngày 1/8/2018, Bộ TT&TT thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 NK theo đúng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

  Tổ chức, cá nhân NK thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông-Bộ TT&TT tại ba địa chỉ: Hà Nội (Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông); Đà Nẵng (Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3); TP.Hồ Chí Minh (Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2).

  Do vậy đối với hàng hóa nhóm 2 NK thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT, Bộ TT&TT đề nghị cơ quan Hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân NK nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông để thông quan hàng hóa.