Cảng Cát lái HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI CHIẾU CONTAINER THÔNG QUAN trên Eport. • Cảng Cát lái HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI CHIẾU CONTAINER THÔNG QUAN trên Eport.

  Sau khi KH kiểm tra tình trạng thông quan trên phần mềm khai Hải quan, Web TCHQ... (đã thông quan), KH đăng nhập tài khoản eport và thực hiện đối chiếu thông quan theo các bước sau:

  1. Vào mục “Đối chiếu container thông quan”.

  2. Nhập số đăng ký >>> Truy vấn thông quan điện tử >>> Đối chiếu thông quan.

  3. Có thể xảy ra các tình huống sau:

  • Số tờ khai, số lượng tờ khai, số seal khớp thông tin >> Container đủ điều kiện qua KVGS (hình 1)

  • Số tờ khai/số lượng tờ khai không khớp thông tin >> Container không đủ điều kiện qua KVGS (hình 2). KH thực hiện khai báo lại cho đúng thông tin và thực hiện đối chiếu thông quan lại.

  • Số seal không khớp thông tin >> Container đủ điều kiện qua KVGS (hình 3). KH thực hiện khai báo lại cho đúng thông tin và thực hiện đối chiếu thông quan lại.

  • Lưu ý:

  • Đối chiếu thông quan chỉ thực hiện được khi cont có vị trí trên bãi (đối với cont hàng nhập) hoặc cont đã thực hiện bấm giờ vào cổng (đối với cont xuất).

  • Trường hợp KH thiếu tờ khai từ hệ thống hải quan, KH vui lòng liên hệ bộ phận hải quan dưới đây để quét bổ sung tờ khai:

  • Hàng nhập: Bộ phận Manifest của Hải quan
  • Hàng xuất: Bộ phận Hải quan hàng xuất.

  THAM KHẢO THÔNG TIN CHI TIẾT:


Log in to reply