QUY TRÌNH NHẬN CONTAINER HÀNG NHẬP TỪ CẢNG Cát lái áp dụng VASSCM từ 24/08/2018: • QUY TRÌNH NHẬN CONTAINER HÀNG NHẬP TỪ CẢNG Cát lái áp dụng VASSCM từ 24/08/2018:

  • BƯỚC 1: Đăng ký nhận container hàng nhập từ Cảng (thực hiện khai trên eport như cũ).

  • BƯỚC 2: BẮT BUỘC Khai báo SỐ TỜ KHAI TRÊN EPORT (MỚI – thực hiện từ ngày 24/8/2018 khai trên Eport).

  • BƯỚC 3: Thanh toán (BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN BƯỚC 2 mới thanh toán được).

  • BƯỚC 4: Cho xe vào Cổng cảng Cái lái nhận cont hàng nhập.

  • BƯỚC 5: Đối chiếu thông quan (không bắt buộc- tính năng này dùng hỗ trợ khách hàng kiểm tra về tình trạng hoản tất thủ tục hải quan tại Cảng chưa - BƯỚC NÀY CHỈ THỰC HIỆN KHI Cont đã có vị trí trên bãi)

  LƯU Ý:

  • Trước khi đưa xe đến CỔNG CẢNG, khách hàng vui lòng kiểm tra trên Eport đã hoàn thành thủ tục Hải Quan chưa bằng cách:
  • Vào TRA CỨU-> THÔNG TIN CONTAINER, nếu CUST=Y (đã hoàn thành thủ tục Hải Quan)
  • Sử dụng chức năng ĐỐI CHIẾU THÔNG QUAN ở KHAI BÁO HẢI QUAN-> truy vấn thông quan điện tử -> Đối chiếu container thông quan.
  • Tài khoản nào sử dụng khai báo lô hàng trên eport (tạo mã lô hàng) thì tài khoản đó mới khai được số tờ khai cho lô hàng đã tạo)

  Vướng mắc, liên hệ HOTLINE: 1800 1188

  Đây là QUY TRÌNH NHẬN CONTAINER HÀNG NHẬP tại CẢNG Cát lái Thực hiện Kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; từ ngày 24/8/2018, TCT TCSG phối hợp với cơ quan hải quan chính thức Go-live kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Tân Cảng - Cát Lái.