Giám sát hàng quá cảnh còn nhiều vướng mắc


  • administrators

    Trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK, Cục Hải quan Hà Tĩnh gặp một số vướng mắc về cơ chế chính sách cũng như trong việc thực hiện một số thủ tục theo yêu cầu.
    Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, hầu hết các lô hàng quá cảnh qua địa bàn chủ yếu là hàng hóa từ Lào. Theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, hồ sơ đối với hàng quá cảnh chỉ bao gồm tờ khai hải quan hoặc bản kê khai hàng hóa quá cảnh và Giấy phép (nếu có), các lô hàng quá cảnh được miễn kiểm tra thực tế. Cũng theo quy định tại Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Lào quy định về Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm XK, tạm ngừng XK, cấm NK, tạm ngừng NK của mỗi bên ký kết, thì cho đến nay Bộ Công Thương chưa công bố danh mục các mặt hàng cấm kinh doanh, cấm XK, tạm ngừng XK, cấm NK, tạm ngừng NK của Lào để cơ quan Hải quan có cơ sở pháp lý yêu cầu DN xuất trình giấy phép khi làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, theo quy định trong vòng 24 giờ kể từ ngày, tháng, năm dự kiến đến ghi trong Biên bản bàn giao hàng hóa quá cảnh, nếu không nhận được hồi báo hàng hóa quá cảnh, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất để truy tìm tung tích lô hàng. Hiện tại nhiều lô hàng quá cảnh, hàng đã được xuất nhưng vẫn chưa nhận được hồi báo hoặc trong trường hợp Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất đã Fax hồi báo nhưng do máy Fax của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập thường xuyên hư hỏng hoặc tín hiệu kém nên không nhận được hồi báo. Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng cho rằng, việc liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất còn khó khăn và mất nhiều thời gian. Cụ thể, trường hợp hàng xuất qua Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng thường không ghi rõ Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV1, KV2 hay KV3. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng chưa xây dựng được danh bạ điện thoại của các bộ phận thực hiện công tác hồi báo đối với hàng quá cảnh tại các Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất nên gây khó khăn cho công chức theo dõi hồi báo tại Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập. Để tạo thuận lợi trong việc theo dõi, Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo Tổng cục Hải quan và đề xuất, cần xây dựng phần mềm theo dõi hồi báo tương tự như phần mềm hỗ trợ giám sát hải quan thực hiện hải quan điện tử


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.