Quy định mới của Bờ biển ngà  • Quy định mới của Bờ biển ngà.

    Hàng hóa nhập vào Ivory Coast (Republic of Côte d'Ivoire) phải có giấy Certificates of Conformity thì mới thông quan được.

    Các bạn có thể liên hệ BUREAU VERITAS để KIỂM ĐỊNH HÀNG XUẤT KHẨU CHO THỊ TRƯỜNG BỜ BIỂN NGÀ (COTE D'IVOIRE).

    #CertificatesofConformity