Vận chuyển hàng đông lạnh, sắt thép, xe công trình Bắc Nam, Hàng đi Lào, Campuchia. • Vận chuyển - bốc dỡ các kiện hàng siêu trường siêu trọng, Container Flatrack, Optentop & xe cơ giới: cẩu bánh xích, máy khoan cọc nhồi, xe đào, xe lu, xe ủi...bằng xe đầu kéo sơmirơmóc lùn 2 dí, 3 dí, 16 vỏ, 24 vỏ rộng 3.6m.

  ĐỘI XE VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
  L/h: 0975145079 / 0943064205

  Dịch vụ logistics
  Dịch vụ vận chuyển hàng quá cảnh
  Dịch vụ khai báo hải quan
  Dịch vụ giao nhận vận tải

  Các cửa khẩu : Na Mèo, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, Bờ Y