Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia tại tất cả cảng biển


 • administrators

  Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện triển khai mở rộng cơ chế này tới toàn bộ cảng biển còn lại trên cả nước.

  Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị triển khai 4 thủ tục điện tử cho tàu thuyền ra, vào cảng biển theo Cơ chế một cửa Quốc gia tại cảng biển, gồm:

  Thủ tục đối với tàu thuyền nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài trời;
  Thủ tục đối với tàu thuyền xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài trời;
  Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền có tổng trọng tải từ 200 DWT trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia, có chung biên giới Việt Nam;
  Thủ tục đối với tàu thuyền đã nhập cảnh ở một cảng biển Việt Nam sau đó đến cảng biển Việt Nam khác.

  Sau hơn một năm triển khai, đến nay, Cơ chế một cửa Quốc gia tại cảng biển đã được thực hiện tại 9 khu vực cảng biển gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Nha Trang, Quảng Ngãi và Đồng Nai, bước đầu tạo thuận lợi, mang lại hiệu quả thiết thực cho đại lý, chủ tàu và cán bộ làm thủ tục tại cảng biển, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.