Đẩy mạnh thuê ngoài để ngành dịch vụ logistics hiệu quả hơn  • Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ấn tượng so với cùng kỳ, GDP ước tăng 6,91%, tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 7,08% - là mức tăng cao nhất của 6 tháng tính từ năm 2011 đến nay. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, các thành viên Chính phủ để có được kết quả này là bởi tác động tích cực từ những yếu tố bên ngoài và nội lực của nền kinh tế, trong đó ngành công nghiệp và xuất khẩu vẫn là động lực chính của tăng trưởng. 6 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

    Chính phủ cũng khẳng định sự tăng trưởng tốt của nền kinh tế Việt Nam có sự góp sức không nhỏ của ngành dịch vụ logistics. Xác định lợi ích thiết thực của việc thuê ngoài dịch vụ logistics là giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, trong Quyết định số 200/QĐ-TTg, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ đến năm 2025, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics phải đạt 50% - 60%. Trong Nghị quyết 19-2018/NQ-CP Chính phủ cũng xác định cần phải thúc đẩy phát triển thuê ngoài logistics.

    Từ những số liệu ấn tượng vừa nêu và góc nhìn của riêng mình, một thành viên Chính phủ đã đề cập rằng, để đạt được những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ngành logistics Việt Nam, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – chủ hàng Việt Nam cần đẩy mạnh việc thuê ngoài dịch vụ logistics, và hãy xem đó như là một nhiệm vụ trọng tâm cần bắt đầu thực hiện trong năm 2018. Thông qua các hoạt động chuyên ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Chính phủ và doanh nghiệp logistics hãy “mổ xẻ” những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong sự phát triển của ngành; phân tích những tiềm năng, cơ hội phát triển ngành logistics trong nước và quốc tế; đồng thời thảo luận tìm ra các giải pháp giúp môi trường kinh doanh logistics ở Việt Nam trở nên hiệu quả hơn…

    Việc các doanh nghiệp logistics Việt Nam tích cực, chủ động tham gia sâu rộng vào các hoạt động của ngành trong khu vực và thế giới như: Field Meeting – Regional Asia-Pacific, Triển lãm Tilog Logistix, Hội nghị FIATA World Congress… cũng tạo nhiều cơ hội để kết nối, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển, góp phần đưa ngành logistics Việt Nam phát triển, hội nhập nhằm tạo dựng vị thế và rút ngắn khoảng cách trong môi trường toàn cầu.