Cần vận chuyển 1 tấn miến từ Cao Bằng về Hải Phòng.  • E đang cần vận chuyển 1 tấn miến từ ngã ba Án Lại (Hoà An _ Cao Bằng) hoặc từ tp Cao Bằng về Hải Phòng, AE nào trống xe chiều Cao Bằng _Hải Phòng cho e xin báo giá. E đang cần gấp ạ.
    E tên Liên - 0988735050.


Log in to reply