Cho thuê tàu rời, tàu 3000 - 5000 - 7000 - 10.000 tấn • Chúng tôi có đội tàu rời phục vụ vận chuyển:

  • Hàng rời như Than, Cát, và Quặng các loại
  • Hàng thiết bị máy móc
  • Hàng siêu trường siêu trọng
  • Hàng container quá khổ, quá tải và container thường

  Các cảng : Hải Phòng, Cửa Lò, VŨng Áng, Sơn Dương, Hòn La, Quy Nhơn, Sài Gòn.
  Đội tàu lớn và chuyên nghiệp.
  Có thể huy động đội tàu tới 30.000 tấn

  Nhận vận chuyển tất cả các cảng nội địa
  Và các tuyến quốc tế đi Singapore, Thái Lan.
  Liên hệ: Skype: tuan.px
  0975145079


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.