Sẽ sửa quy định về điều kiện thành lập, quản lý kho bãi • Việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan nằm trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

  Có kho bãi, địa điểm chưa đáp ứng điều kiện hoạt động do không thể mở rộng do hết quỹ đất. Ảnh: N.Linh.
  Hiện nay để được công nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa ở biên giới; hoạt động kho ngoại quan, DN phải đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Chẳng hạn về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung, các yếu tố kiểm tra của cơ quan Hải quan gồm: Kiểm tra, đối chiếu vị trí, sơ đồ khu đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà kho với hiện trạng thực tế; diện tích các khu vực theo quy định (tổng diện tích; kho, bãi chứa hàng; nơi làm việc của cơ quan Hải quan; kho chứa tang vật vi phạm…).

  Đồng thời, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm đề nghị công nhận gồm: Hệ thống camera giám sát (Số lượng camera lắp đặt, khả năng quan sát các vị trí khu vực kho bãi, địa điểm tại các thời điểm trong ngày; cung cấp đường link kết nối, địa chỉ IP và tài khoản đăng nhập hệ thống camera giám sát của công ty; phầm mềm quản lý hàng hóa xuất, nhập, lưu giữ, tồn trong địa điểm và cung cấp đường link kết nối, địa chỉ IP tài khoản đăng nhập để kiểm tra thông tin hàng hóa nhập, xuất, tồn tại địa điểm.

  Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy; năng lực lưu trữ hình ảnh, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan. Sau khi thực hiện việc kiểm tra, đơn vị hải quan địa phương sẽ thực hiện đánh giá việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan: Khả năng kết nối với hải quan quản lý kho và hệ thống xử lý dữ liệu tập trung của cơ quan Hải quan; khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại kho, bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo, gửi về Tổng cục Hải quan đánh giá để được công nhận.

  Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn có những DN chưa đáp ứng đủ điều kiện, có những nguyên nhân khách quan như không thể mở rộng diện tích, chưa tìm được địa điểm phù hợp, chưa có chuẩn trao đổi, kết nối. Bên cạnh đó, có những nguyên nhân chủ quan như do sắp di chuyển địa điểm nên không quyết định đầu tư, đang tạm dừng hoạt động.

  Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP lần này sẽ được ban soạn thảo xem xét, đánh giá trên các yếu tố thực tiễn thực hiện trong thời gian qua để tháo gỡ vướng mắc cho DN cũng như đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

  6 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành 37 quyết định công nhận, mở rộng, thu hẹp và chấp dứt hoạt động của kho ngoại quan, kho CFS; kiểm tra, rà soát toàn bộ kho bãi, địa điểm kiểm tra, cửa hàng miễn thuế trên phạm vi toàn quốc để đề xuất việc dựng hoạt động đối với các DN không đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

  Nguồn: baohaiquan.vn