Khai báo hóa chất nhập khẩu chính thức thực hiện theo NSW • Việc khai báo hóa chất nhập khẩu theo Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) có thể chia làm 3 giai đoạn và được thực hiện qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn/) và hệ thống xử lý của Bộ Công Thương.

  Giai đoạn 1: Cổng thông tin một cửa Quốc gia tiếp nhận thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu của doanh nghiệp và chuyền sang hệ thống xử lý của Bộ Công Thương.

  Giai đoạn 2: Hệ thống tiếp nhận của Bộ Công Thương xử lý và phản hồi kết quả lại hệ thống của Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

  Giai đoạn 3: Cổng thông tin một cửa Quốc gia phản hồi lại kết quả khai báo cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan. Tính từ thời điểm doanh nghiệp truyền hồ sơ đến lúc nhận kết quả khoảng 15 giây tùy theo điều kiện đường truyền. Trong trường hợp phát sinh sự cố, doanh nghiệp có thể thực hiện qua hệ thống dự phòng của Cổng thông tin một cửa Quốc gia và hệ thống dự phòng của Bộ Công Thương.

  Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương): Việc triển khai thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia có nhiều điểm thuận lợi như: Giảm thời gian thực hiện thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu từ 5 ngày làm việc xuống khoảng 15 giây; doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục khai báo 24/24h và ở bất cứ địa điểm nào; doanh nghiệp không phải trực tiếp nộp bản cứng tại Bộ Công Thương và cơ quan hải quan, tiết kiệm thời gian đi lại nộp hồ sơ, giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

  Bên cạnh đó, Bộ Công Thương không phải nhập số liệu thủ công, giảm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ; Chi cục Hải quan các cửa khẩu cũng có thể tra cứu thông tin khai báo hóa chất của doanh nghiệp qua mạng Internet.

  Ngoài những điểm thuận lợi, khai báo nhập khẩu hóa chất qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia cũng đòi hỏi tính tự giác chấp hành các quy định pháp luật của doanh nghiệp cao để đảm bảo trường dữ liệu đầu vào phục vụ quản lý, các giới hạn về hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu cũng cần được nâng cấp theo thời gian do khối lượng hồ sơ và thông tin khai báo hàng năm lớn.

  Theo số liệu thống kê của Cục Hóa chất, hàng năm có khoảng 70.000 bộ hồ sơ khai báo hóa chất do gần 4.000 doanh nghiệp thực hiện tại Bộ Công Thương. Việc khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định cũ được thực hiện trên hai hình thức hồ sơ giấy và hồ sơ trực tuyến nhưng kết quả vẫn được trả bằng giấy, dẫn đến không đồng bộ hóa thủ tục và gây khó khăn cho các đơn vị ở xa.

  Bên cạnh đó, thời gian khai báo hóa chất nhập khầu mặc dù đã được Bộ Công Thương điều chỉnh giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày làm việc, tuy nhiên do chưa đồng bộ hóa thủ tục, kết quả trả qua đường bưu điện… nên việc nhận kết quả muộn.