thuê tàu rời  • cần thuê tàu rời chở 2700 tấn tôn cuộn từ indonesia về hải phòng cước 25$ bao gồm lashing 2 đầu ( không bốc xếp). ae nào có tàu vui long liên hệ 0902924893Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.