Trung Quốc phản đòn, áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ