Vận chuyển hàng rời nội địa quốc tế, cho thuê tàu rời, cho thuê tàu 1000 tấn - 1 vạn tấn  • Cho thuê tàu rời
    Cho thuê tàu chở thiết bị
    Cho thuê tàu nội địa ( Hải Phòng - Nghi Sơn - Cửa Lò - Vũng Áng _ Sơn Dương - Đà Nẵng _ Quy Nhơn - Vũng Tàu - Sài GÒn _ Cần Thơ)
    Cho thuê tàu rời quốc tế ( Trung Quốc _ ĐÔng Nam Á)
    Liên hệ 0975145079 /0943064205