Thép không gỉ nhập từ Trung Quốc bị áp thuế CBPG trên 25%



 • Theo kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các thị trường Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan mà Bộ Công Thương vừa công bố, phần lớn các nhà sản xuất Trung Quốc bị áp thuế trên 25%.
  Ngày 4/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2398/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội gồm các mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 (sản phẩm bị điều tra) nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Cộng hòa Malaysia (Malaysia), Cộng hòa Indonesia (Indonesia) và vùng lãnh thổ Đài Loan (Đài Loan).

  Theo đó, với Trung Quốc, nhà sản xuất Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (STSS) chịu mức thuế 17,47%; các nhà sản xuất khác chịu mức thuế 25,35%.

  Với Indonesia, nhà sản xuất PT Jindal Stainless Indonesia chịu mức thuế 6,64%; các nhà sản xuất khác chịu mức thuế 13,03%.

  Với Malaysia, nhà sản xuất Bahru Stainless Sdn.Bhd và các nhà sản xuất khác đều chịu mức thuế 9,31%.

  Với Đài Loan, nhà sản xuất Yuan Long Stainless Steel Corp. chịu mức thuế 37,29%; nhà sản xuất Yieh United Steel Corporation và các nhà sản xuất khác chịu mức thuế 13,79%.

  Thuế CBPG mới áp dụng từ ngày 20/7/2018-6/10/2019.

  Ngoài ra, căn cứ Kết luận rà soát và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương xác định có một số sản phẩm thép không gỉ hiện tại ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Do vậy, Bộ Công Thương thực hiện miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm.

  Cụ thể gồm: Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được đánh bóng gương (độ bóng No.8 hoặc Super Mirror) và có keo phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo màu sắc khác nhau trên bề mặt bằng công nghệ phủ màu chân không PVD, hóa chất, điện phân hoặc công nghệ tương tương và có keo phủ bảo vệ.

  Thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn chìm trên bề mặt và có keo phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn nổi trên bề mặt và có keo phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán nguội được tạo hoa văn trên bề mặt bằng phương pháp in lazer và có keo phủ bảo vệ.



Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.