Sự Khác Biệt Giữa Logistics Và Supply Chain


 • administrators

  Hiện nay, rất nhiều người vẫn đang thắc mắc về: Sự khác biệt giữa Logistics và Supply Chain (SCM). Vấn đề này vẫn đang được tranh luận khá nhiều. Các lập luận được chia thành 4 quan điểm riêng biệt.

  Quan điểm về sự khác nhau giữa Logistics và Supply Chain

  – Traditionalist perspective: Những người phân tích dựa trên quan điểm này thì cho rằng: SCM chỉ là 1 phần nhỏ của Logistics. Và SCM thường được xem như là “Logistics bên ngoài phạm vi công ty”.

  – Relabeling perspective: Quan điểm này cho rằng SCM đơn giản là “tên khác” của Logistics. Đây là cách nhìn phổ biến trong những tổ chức, nơi mà tên chức vụ & trách nhiệm của “Logistics Manager” & “Supply Chain Manager” có thể sử dụng thay thế được cho nhau.

  – Unionist Perspective: Logistics là 1 phần của SCM. Với việc, SCM là 1 cross-function, bao gồm:

  • Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng)
  • Customer service (Dịch vụ khách hàng)
  • Demand Management (Quản lý nhu cầu)
  • Order fulfillment
  • Manufacturing flow management
  • Procurement
  • Product Development
  • Returns

  – Intersectionalist perspective: SCM là một chiến lược rộng lớn, cắt ngang qua các quy trình của công ty. Do đó, nó không phải là sự kết hợp của các chức năng khác nhau (cross-functional) như mô tả của Unionist perspective.
  Tuy vậy, Quan điểm “Unionist perspective” được nhiều người ủng hộ nhất. Vì thế, các nội dung tiếp theo sẽ được phân tích theo quan điểm này.

  Unionist Perspective – Logistics là 1 phần của Supply Chain Management.

  “Logistics là các hoạt động trong phạm vi của 1 tổ chức nhất định (single organization) còn Supply Chain là mạng lưới liên kết (network) giữa các công ty làm việc cùng nhau. Logistics truyền thống (Traditional Logistics) tập trung vào các hoạt động như: Thu mua, phân phối & quản lý hàng tồn kho. Supply Chain Management còn bao gồm cả: Marketing, phát triển sản phẩm mới, tài chính & dịch vụ khách hàng (customer service)” – trích dẫn từ sách “Essential of Supply Chain Management” của Michael Hugos. Nói 1 cách đơn giản:
  – SCM bao hàm tất cả các hoạt động, quy trình logistics giữa các bộ phận & giữa các công ty với nhau.
  – Logistics Management là 1 bộ phận của SCM, bao gồm các hoạt động giúp quản lý dòng chảy của hàng hoá 1 cách hiệu quả.

  Dưới đây là 1 so sánh khá hay giữa Logistics & Supply Chain. Mọi người có thể xem hình để dễ hình dung sự khác biệt.
  Click image for larger version

  Để hiểu hơn, ta cần hiểu khái niệm của 2 term: Logistics Management & Supply Chain Management.

  Logistics Management là gì?
  – Là quá trình quản lý movement của hàng hoá, dịch vụ, thông tin & tài chính từ: Nguồn cung cấp nguyên vật liệu đến khi sản phẩm đến tay người sử dụng.

  – Mục đích: Provide the right product with the right quality at the right time in the right place at the right price to the ultimate customer
  (Cung cấp cho khách hàng “đúng” sản phẩm, với “đúng” chất lượng, tại “đúng” thời điểm, với “đúng” giá tiền)

  – Bao gồm 1 tổ chức duy nhất

  Supply Chain Management là gì? – Là một chuỗi các hoạt động liên kết với nhau về việc transformation (chuyển đổi) & movement (dịch chuyển) của nguyên liệu đến thành phẩm cho đến khi nó đến tay người dùng cuối . Nó là kết quả của nỗ lực từ các tổ chức trong việc đưa các chuỗi hoạt động này thành công .

  – Các tổ chức này có thể là các doanh nghiệp mà tổ chức này hiện đang hợp tác, như: Đối tác, nhà cung cấp, nhà sản xuất , nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng . Các hoạt động bao gồm: Hợp tác, tìm kiếm nguồn cung ứng, thu mua , sản xuất , thử nghiệm, Logistics , dịch vụ khách hàng , đo lường hiệu suất, vv

  – Bao gồm sự tham gia của nhiều tổ chức đểt được object chung: Competitive advantage – Lợi thế cạnh tranh. Nhìn chung: SCM là involve của Logistics Management. 2 term này không có mâu thuẫn nhưng mà hỗ trợ lẫn nhau. SCM giúp Logistics liên kết được với các bộ phận khác nhau: Team Vận Chuyển (Transportation); Team kho bãi (Storage),… • "Chuỗi cung ứng" (Supply Chain hay thường nhầm lẫn là Logistics) là một hệ thống bao gồm các tổ chức, con người và các hoạt động, các nguồn lực liên quan đến việc vận chuyển sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ tay người cung cấp, (hoặc nhà sản xuất) đến khách hàng (người tiêu dùng) • Vài Sự Khác Biệt Giữa Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Management)

  Về tầm ảnh hưởng: Logistics có tầm ảnh hưởng ngắn hoặc trung hạn, còn quản lý chuỗi cung ứng có tầm ảnh hưởng dài hạn

  Về mục tiêu: Logistics mong muốn đạt được đến giảm chi phí Logistics nhưng tăng được chất lượng dịch vụ còn quản lý chuỗi cung ứng lại đặt mục tiêu ở giảm được chi phí toàn thể dựa trên tăng cường khả năng cộng tác và phối hợp, do đó tăng hiệu quả trên toàn bộ hoạt động Logistics

  Về công việc: Logistics quản trị các hoạt động bao gồm vận tải, kho bãi, dự báo, đơn hàng, giao nhận, dịch vụ khách hàng...còn quản lý chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động của Logistcs và quản trị nguồn cung cấp, sản xuất, hợp tác và phối hợp của các đối tác, khách hàng...

  Về phạm vi hoạt động: Logistics chủ yếu quản trị bên trong doanh nghiệp còn quản lý chuỗi cung ứng quản trị cả bên trong lẫn bên ngoài • Sự Khác Biệt Giữa Logistics Và Supply Chain

  Hiện nay, rất nhiều người vẫn đang thắc mắc về: Sự khác biệt giữa Logistics và Supply Chain (SCM). Vấn đề này vẫn đang được tranh luận khá nhiều. Các lập luận được chia thành 4 quan điểm riêng biệt.

  Quan điểm về sự khác nhau giữa Logistics và Supply Chain

  Traditionalist perspective: Những người phân tích dựa trên quan điểm này thì cho rằng: SCM chỉ là 1 phần nhỏ của Logistics. Và SCM thường được xem như là “Logistics bên ngoài phạm vi công ty”.

  Relabeling perspective: Quan điểm này cho rằng SCM đơn giản là “tên khác” của Logistics. Đây là cách nhìn phổ biến trong những tổ chức, nơi mà tên chức vụ & trách nhiệm của “Logistics Manager” & “Supply Chain Manager” có thể sử dụng thay thế được cho nhau.

  Unionist Perspective: Logistics là 1 phần của SCM. Với việc, SCM là 1 cross-function, bao gồm:

  • Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng)
  • Customer service (Dịch vụ khách hàng)
  • Demand Management (Quản lý nhu cầu)
  • Order fulfillment
  • Manufacturing flow management
  • Procurement
  • Product Development
  • Returns

  Intersectionalist perspective: SCM là một chiến lược rộng lớn, cắt ngang qua các quy trình của công ty. Do đó, nó không phải là sự kết hợp của các chức năng khác nhau (cross-functional) như mô tả của Unionist perspective.

  Tuy vậy, Quan điểm “Unionist perspective” được nhiều người ủng hộ nhất.Vì thế, các nội dung tiếp theo sẽ được phân tích theo quan điểm này.

  Unionist Perspective – Logistics là 1 phần của Supply Chain Management.

  “Logistics là các hoạt động trong phạm vi của 1 tổ chức nhất định (single organization) còn Supply Chain là mạng lưới liên kết (network) giữa các công ty làm việc cùng nhau. Logistics truyền thống (Traditional Logistics) tập trung vào các hoạt động như: Thu mua, phân phối & quản lý hàng tồn kho. Supply Chain Management còn bao gồm cả: Marketing, phát triển sản phẩm mới, tài chính & dịch vụ khách hàng (customer service)” – trích dẫn từ sách “Essential of Supply Chain Management” của Michael Hugos.

  Nói 1 cách đơn giản:
  – SCM bao hàm tất cả các hoạt động, quy trình logistics giữa các bộ phận & giữa các công ty với nhau.
  – Logistics Management là 1 bộ phận của SCM, bao gồm các hoạt động giúp quản lý dòng chảy của hàng hoá 1 cách hiệu quả.

  Để hiểu hơn, ta cần hiểu khái niệm của 2 term: Logistics Management & Supply Chain Management.
  Logistics Management là gì?

  – Là quá trình quản lý movement của hàng hoá, dịch vụ, thông tin & tài chính từ: Nguồn cung cấp nguyên vật liệu đến khi sản phẩm đến tay người sử dụng.
  – Mục đích: Provide the right product with the right quality at the right time in the right place at the right price to the ultimate customer
  (Cung cấp cho khách hàng “đúng” sản phẩm, với “đúng” chất lượng, tại “đúng” thời điểm, với “đúng” giá tiền)
  – Bao gồm 1 tổ chức duy nhất

  Supply Chain Management là gì?

  – Là một chuỗi các hoạt động liên kết với nhau về việc transformation (chuyển đổi) & movement (dịch chuyển) của nguyên liệu đến thành phẩm cho đến khi nó đến tay người dùng cuối . Nó là kết quả của nỗ lực từ các tổ chức trong việc đưa các chuỗi hoạt động này thành công .

  – Các tổ chức này có thể là các doanh nghiệp mà tổ chức này hiện đang hợp tác, như: Đối tác, nhà cung cấp, nhà sản xuất , nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng . Các hoạt động bao gồm: Hợp tác, tìm kiếm nguồn cung ứng, thu mua , sản xuất , thử nghiệm, Logistics , dịch vụ khách hàng , đo lường hiệu suất, vv
  – Bao gồm sự tham gia của nhiều tổ chức đểt được object chung: Competitive advantage – Lợi thế cạnh tranh.

  Nhìn chung: SCM là involve của Logistics Management. 2 term này không có mâu thuẫn nhưng mà hỗ trợ lẫn nhau. SCM giúp Logistics liên kết được với các bộ phận khác nhau: Team Vận Chuyển (Transportation); Team kho bãi (Storage),…


Log in to reply