Phillipines cải thiện cơ sở hạ tầng vận chuyển hàng hóa • Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thực sự rất quan trọng đối với một quốc gia quần đảo như Philippines do vận chuyển hàng hóa và dịch vụ không thể phát triển giữa các hòn đảo nếu không có một cơ sở hạ tầng đủ mạnh.

  Một thông báo của Bộ Tài chính Philippines (DOF) nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển khẩn cấp cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy mở rộng kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện kết nối xuyên biên giới.

  Bộ trưởng Bộ Tài chính Carlos Dominguez III đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hiện đại hóa các hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trong các nền kinh tế mới nổi của châu Á nhằm thúc đẩy mở rộng kinh tế và tăng thu nhập. Hơn nữa, nó sẽ cải thiện kết nối xuyên biên giới để đẩy nhanh nỗ lực xây dựng một thị trường chung trong khu vực.
  alt text
  Ông Sec Dominguez cho biết phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là rất quan trọng đặc biệt đối với đảo và kinh tế quần đảo của Đông Nam Á như Philippines, do nước này phải đối mặt với những thách thức về du lịch và việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho các quần đảo ở xa .

  Ông Sec Dominguez đã tham dự Hội nghị bàn tròn kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) tại Ấn Độ. Trong cuộc thảo luận, ông nói, “Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải rõ ràng là nhu cầu cấp thiết nhất của chúng tôi, để phát triển kinh tế và mở rộng hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp có thể cải thiện năng suất đáng kể và các hộ gia đình có thể cải thiện thu nhập nhờ những nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông. ”

  Sec Dominguez nói thêm: “Rõ ràng là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược rất tốn kém. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho chương trình cơ sở hạ tầng bằng cách hiện đại hoá hệ thống thu, theo đuổi các cải cách tài chính và tăng cường hệ thống ngân hàng của chúng tôi để tích lũy vốn ”

  Dominguez giải thích. "Nhưng chúng tôi cũng hy vọng vào các đối tác phát triển của chúng tôi về các hỗ trợ tài chính chiến lược."

  Ông cho biết các tổ chức như AIIB có thể cho phép các kỳ hạn ngắn hơn đối với các dự án trọng điểm của Philippines. Hơn nữa, có thể cung cấp nhiều lợi thế chi phí hơn so với các nguồn tài trợ thương mại bằng cách đảm bảo thời gian đáo hạn dài hơn và các điều khoản tài chính thuận lợi hơn.

  Chính quyền của tổng thống Duterte có kế hoạch tăng đầu tư cơ sở hạ tầng từ 6,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2018 lên 7,3% vào năm 2022 thông qua 75 dự án hàng đầu của mình.

  Sec Dominguez cho biết: “Nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho các nền kinh tế mới nổi như Philippines nếu các đối tác phát triển của chúng tôi có thể tài trợ 25% và chúng tôi tiếp cận tốt hơn với kiến ​​thức, kinh nghiệm và công nghệ"".

  Ông cũng hy vọng các tổ chức phát triển như AIIB giúp họ có được lợi thế tốt nhất bằng cách xúc tiến việc xử lý các gói tài chính mà không ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn bị và thực hiện dự án.

  Ông nói thêm: “Chúng tôi tìm đến AIIB để có thể tiếp cận nhanh với nguồn tài chính dài hạn để đảm bảo sự thành công của chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng và sự mở rộng mạnh mẽ của các nền kinh tế trong nước.”

  26 dự án cơ sở hạ tầng trên toàn châu Á đã được Hội đồng quản trị của AIIB chấp thuận kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2018. Ngân hàng sẽ tài trợ cho các dự án này với số tiền khoảng 4,52 tỷ đô la Mỹ.

  Dự án Quản lý lũ lụt Metro Manila giai đoạn 1 (MMFMP1), là dự án đầu tiên được AIIB tài trợ với Ngân hàng Thế giới tại Philippines, được ký kết vào tháng 12 năm 2017 và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 15 tháng 3 năm 2018.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.