Tiếp tục đưa ra giải pháp tạo thuận lợi cho DN NK thuốc thú y bảo quản hàng hóa • Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các giải pháp tạo thuận lợi trong việc đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của DN.
  alt text
  Để đảm bảo thực hiện quy định tại Luật Hải quan và các văn bản pháp luật dưới Luật, trong thời gian các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn chỉ định đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm theo chỉ định, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương thức quản lý theo hai giai đoạn: Giai đoạn trước 1/8/2018 và giai đoạn sau 1/8/2018.

  Cụ thể giai đoạn trước ngày 1/8/2018, để tránh phát sinh thủ tục hành chính trong quá trình làm thủ tục NK hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cụ thể các loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định được phép đưa về bảo quản tại kho của DN mà không cần phải có văn bản đồng ý của Cục Thú y theo từng lô hàng.

  Tại danh sách các mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép đưa về bảo quản, cần nêu cụ thể tên thương mại, mã số HS, nhà sản xuất và các thông tin cụ thể khác của sản phẩm (nếu có).

  Trường hợp có phát sinh mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bổ sung danh sách để Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

  Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được đưa về bảo quản, thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để phối hợp theo dõi và chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo đúng quy định.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y hoàn thiện hồ sơ để được phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp đối với các mặt hàng này trước ngày 1/8/2018.

  Trường hợp sau ngày 1/8/2018 nếu các cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y chưa được phê duyệt bổ sung phương pháp kiểm nghiệm chỉ định theo quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Tổng cục Hải quan kiến nghị thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, giảm thời gian thông quan.

  Theo đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ tạm thời chuyển thời điểm kiểm tra chất lượng đối với các loại thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chưa có phương pháp kiểm nghiệm được chỉ định từ giai đoạn thông quan sang giai đoạn sau thông quan. DN có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa NK trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

  Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cơ quan Hải quan “cho phép DN NK đưa các lô hàng thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của DN khi có ý kiến đồng ý của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. DN NK sẽ tiến hành đăng kí kiểm tra chất lượng thuốc theo quy định khi các cơ sở kiểm nghiệm thuốc hoàn thành các thủ tục để được chỉ định và hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan Hải quan cửa khẩu thông quan hàng hóa”.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.