Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế • Theo quy định của Bộ Tài chính, điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế sau khi được cắt bỏ một số điều kiện có nội dung cụ thể như sau:

  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

  1. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế

  a) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế;

  b) Trong nội địa;

  c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

  d) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế hoặc thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định 01/2015/NĐ-CP.
  alt text
  2. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:

  a) Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hàng miễn thuế theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan;

  b) Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

  3. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:

  a) Quan sát được các vị trí trong kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);

  b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;

  c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

  Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế về phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát.