Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 200 tỷ USD  • 0_1529978909191_upload-b465ebdf-ebf8-48ca-926f-45a04b069adc
    Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm 2018 đến ngày 15/6 đã đạt hơn 200 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2017.

    Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục thặng dư 2,86 tỷ USD.

    So với nửa cuối tháng 5, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 6 biến động giảm ở một số nhóm hàng như điện thoại và linh kiện giảm 16,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 27,9%. Còn nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 biến động giảm 26,6%.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.