Xu hướng đi lên của thị trường logistics 3PLs Mỹ năm 2018 • Theo báo cáo gần đây của hãng tư vấn chuỗi cung ứng Armstrong & Associates, các điều kiện thị trường tốt và các yếu tố nền tảng kinh tế tích cực đã giúp thị trường logistics bên thứ 3 (3PLs) của Mỹ tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và tiếp tục xu hướng này trong năm 2018.

  Báo cáo “Xu hướng đi lên của thị trường logistics 3PLs Mỹ năm 2018” cho thấy doanh thu thuần năm 2017 của thị trường 3PLs của Mỹ tăng 5% lên 77,1 tỷ đô la, còn tổng doanh thu gộp tăng 10,5% lên 184,3 triệu đô la.

  Doanh thu vận chuyển hợp đồng chuyên dụng (DCC) tăng 10,2%, cao hơn mức tăng trưởng hàng năm 7% từ năm 1995 trở lại và chủ yếu do tăng trưởng ở lĩnh vực đường bộ.

  Doanh thu gộp vận tải nội địa của Mỹ tăng 16%, đạt mức 71,7 tỷ đô la với doanh thu thuần tăng 6,4% lên 10,9 tỷ đô la. Sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng phản ánh mức độ biên lợi nhuận gộp liên quan đến tốc độ tăng tải của xe tải trong quý 3 và quý 4 năm 2017 yêu cầu các nhà môi giới vận chuyển hàng hóa phải trả mức tăng cước cho các hãng vận tải nhanh hơn là họ có thể thương lượng tăng với các chủ hàng.

  Doanh thu gộp vận tải quốc tế tăng 10,5% nhưng doanh thu thuần chỉ tăng 4,3%, chủ yếu do sự tăng trưởng thấp hơn của lĩnh vực hàng không.

  Doanh thu gộp của hoạt động phân phối và kho, bãi (có giá trị gia tăng) và doanh thu thuần đều tăng 2,5%, lợi nhuận biên bị tác động bởi năng lực kho bãi.
  alt text
  Xu hướng thuận lợi tiếp tục trong năm 2018, doanh thu thuần lĩnh vực 3PLs dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 5% còn doanh thu gộp tăng khoảng 10%. Một số công ty 3PLs đang tiếp tục đầu tư thêm xe tải, bất chấp quan ngại thị trường sẽ đi xuống trong năm 2019 theo chu kỳ, sau khi đã tăng trưởng tốt trong 2 năm trước đó và áp lực cạnh tranh trên thị trường lớn hơn.