Cước vận chuyển quốc tế - Bảng giá tham khảo 0975145079 • Giá cước vận chuyển đường biển chưa bao gồm local charge 2 đầu
  Giá vận tải đường biển tham khảo từ HCM đi một số nước trong và ngoài khu vực.

  1.   HOCHIMINH TO SINGAPORE                :   REFUND 40USD/CBM 
   
  2.   HOCHIMINH TO HONGKONG                :  REFUND 22USD/CBM
   
  3.   HOCHIMINH TO BANGKOK, THAILAND          :  REFUND 10 USD/CBM
   
  4.   HOCHIMINH TO JAKARTA, INDONESIA          :  REFUND 60 USD/CBM
   
  5.   HOCHIMINH TO SIHANOUKVILLE, CAMBODIA     :   REFUND 27USD/CBM 
   
  6.  HOCHIMINH TO SHANGHAI, CHINA            :   REFUND 25USD/ CBM
   
  7.   HOCHIMINH TO PENANG, MALAYSIA           :           17USD/CBM
   
  8.   HOCHIMINH TO YANGON, MYANMA           :          50USD/CBM 
   
  9.   HOCHIMINH TO KEELUNG, TAIWAN           :           12USD/CBM
   
  10.  HOCHIMINH TO KAOHSIUNG, TAIWAN          :           12USD/CBM
   
  11.  HOCHIMINH TO TAICHUNG, TAIWAN           :          12USD/CBM
   
  12.  HOCHIMINH TO PASIR GUDANG, MALAYSIA      :           22USD/CBM
   
  13.  HOCHIMINH TO BUSAN, KOREA              :   REFUND 25USD/CBM
   
  14.  HOCHIMINH TO INCHEON, KOREA             :   REFUND 10USD/CBM
   
  15.  HOCHIMINH TO TOKYO/YOKOHAMA, JAPAN      :   REFUND 15USD/ CBM
   
  16.  HOCHIMINH TO OSAKA/KOBE, JAPAN          :  REFUND 15USD/ CBM
   
  17.  HOCHIMINH TO CALCUTTA, INDIAN           :           42USD/CBM 
   
  18. HOCHIMINH TO BARCELONA, SPAIN          :    REFUND 20USD/CBM
   
  19.  HOCHIMINH TO CHENNAI, INDIA             :           17USD/CBM
   
  20.  HOCHIMINH TO KARACHI, PAKISTAN           :           7USD/CBM
   
  21.  HOCHIMINH TO ALEXANDRIA, EGYPT          :           85USD/CBM
   
  22.  HOCHIMINH TO DUBAI, UAE                :            15USD/CBM
   
  23.  HOCHIMINH TO SYDNEY, AUSTRALIA          :   REFUND 5USD/CBM
   
  24.  HOCHIMINH TO MELBOURNE, AUSTRALIA       :    REFUND 5USD/CBM
   
  25.  HOCHIMINH TO BRISBANE, AUSTRALIA         :           12USD/CBM
   
  26.  HOCHIMINH TO ADELAILE, AUSTRALIA         :            7USD/CBM
   
  27.  HOCHIMINH TO FREMANTLE, AUSTRALIA       :           12USD/CBM
   
  28.  HOCHIMINH TO SOUTHAMPTON, UK          :           20USD/CBM
   
  29.  HOCHIMINH TO HAMBURG, GEMANY          :           22USD/CBM
   
  30.  HOCHIMINH TO AMSTERDAM, NERTHERLANDS   :           12USD/CBM
   
  31.  HOCHIMINH TO ANTWERP, BELGIUM          :    REFUND  5USD/CBM
   
  32.  HOCHIMINH TO LEHAVRE, FRANCE           :    REFUND 5USD/CBM
   
  33.  HOCHIMINH TO ROTTERDAM, NERTHERLANDS   :    REFUND 5USD/CBM
   
  34.  HOCHIMINH TO NHAVA SHEVA, INDIA          :            17USD/CBM
   
  35.  HOCHIMINH TO PORT LOUIS, FRANCE         :           55USD/CBM 
   
  36.  HOCHIMINH TO LOS ANGELES, USA           :          20USD/CBM
   
  37.  HOCHIMINH TO NEWYORK, USA             :         40USD/CBM
   

  Nếu bạn cần báo giá vận tải biển chính xác tất cả các chi phí khi giao đến tận nơi vui lòng liên hệ: • Cước biển updateLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.