Cần vận chuyển 500 tấn quặng đường bộ từ Quảng Nam đi Hải Phòng • Cần cước đường bộ cho hàng Quặng
  Quặng đóng bao.
  1 tấn/ bao
  Giao tại cảng Hải Phòng.
  Đầu tháng 7 xếp hàng.
  Cần cước gấp
  Liên hệ 0975145079


Log in to reply