65 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia • Theo Bộ Giao thông vận tải, dự kiến từ 1/7, sẽ có 65 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó có 47 thủ tục kết nối từ tháng 7, 10 thủ tục kết nối từ tháng 8 và 8 thủ tục còn lại sẽ được kết nối từ tháng 9.
  alt text
  Là Bộ đầu tiên tham gia NSW (tháng 11/2014), đến nay Bộ Giao thông vận tải đã có 12 thủ tục hành chính tham gia NSW, bao gồm Hàng hải- 5 thủ tục; Đăng kiểm- 5 thủ tục và Đường thủy nội địa- 2 thủ tục.

  Các thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Thống kê hồ sơ cho thấy tỷ lệ hoàn thành giải quyết hồ sơ luôn ở mức cao (trên 98%) và không có tình trạng hồ sơ bị quá hạn giải quyết.

  Theo Bộ Giao thông vận tải, nhờ các lợi ích trên, doanh nghiệp đã hưởng ứng thực hiện các thủ tục chủ yếu theo phương thức trực tuyến, không còn hồ sơ thực hiện theo hình thức nộp trực tiếp. Tuy nhiên, số lượng thủ tục đã triển khai mới chỉ chiếm 13,4% các thủ tục (12/89 thủ tục) của Bộ dự kiến tham gia NSW trong giai đoạn 2016-2020.

  Thực hiện chỉ đạo nêu tại Thông báo số 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy nhanh việc kết nối các thủ tục hành chính mới lên Cổng thông tin NSW trong năm 2018.

  Năm 2018, Bộ Giao thông vận tải phấn đấu đưa thêm 77 thủ tục hành chính tham gia NSW. Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với bộ, ngành liên quan như Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), Bộ Quốc phòng triển khai nâng cấp, mở rộng hệ thống CNTT để kết nối các thủ tục hàng hải, đường bộ, đường thủy nội địa còn lại.

  Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông vận tải đang khảo sát để xây dựng phần mềm kết nối thông tin với cổng một cửa quốc gia để tiếp nhận thông tin hành khách trước chuyến bay, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

  Đối với lĩnh vực đường bộ, dự kiến bắt đầu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ từ ngày 1/7/2018. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đảm bảo sẵn sàng triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại các Sở Giao thông vận tải nhằm đầy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.