“Hút” sản xuất công nghệ cao vào Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung • Đến năm 2035, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung sẽ tập trung vào các ngành sản xuất có công nghệ và thiết bị hiện đại, công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh và tham gia vào một số công đoạn chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu.

  Bộ Công Thương vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  Theo đó, quy hoạch nhằm phát triển công nghiệp, thương mại vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung theo hướng hiện đại để trở thành đầu cầu quan trọng của cả nước trong sản xuất, giao thương, hợp tác quốc tế; trở thành vùng có công nghiệp, thương mại phát triển mạnh vào năm 2025.

  Đặc biệt, quy hoạch còn đặt ra “tham vọng” đến năm 2035, vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung sẽ tập trung vào các ngành sản xuất có công nghệ và thiết bị hiện đại, công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh và tham gia vào một số công đoạn chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu.

  Các ngành công nghiệp được tập trung phát triển gồm cơ khí, luyện kim; sản xuất thiết bị, điện tử; công nghiệp lọc- hóa dầu, công nghiệp hóa chất; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp dệ may, da giày; khai thác và chế biến khoáng sản; công nghiệp điện năng.

  Quy hoạch cũng định hướng phát triển thương mại đạt trình độ ngang bằng các nước trong khu vực, hội nhập vững chắc thương mại cả nước và thương mại quốc tế.

  Về phân bố không gian phát triển, lĩnh vực công nghiệp sẽ được phân bố không gian công nghiệp theo các hành lang kinh tế ven biển và theo các tuyến hành lang kinh tế Đông- Tây.

  Trong lĩnh vực thương mại, phân bố không gian phát triển hạ tầng thương mại được xây dựng cho từng tiểu vùng: Tiểu vùng Bắc Trung Bộ; Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; Tiểu vùng Nam Trung Bộ; khu vực miền núi phía Tây của các tỉnh, thành phố trong vùng.

  Bộ Công Thương cũng đề ra các giải pháp về đẩy nhanh và hoàn thiện cải cách hành chính; thu hút nguồn vốn đầu tư; phát triển khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp hỗ trợ; hợp tác liên vùng để có thể thực hiện được quy hoạch.

  Đáng chú ý, về chính sách khuyến khích đầu tư, sẽ ưu tiên cho thuê đất, thuê vị trí thích hợp trong các khu, cụm công nghiệp đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài, nhất là các công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia để tranh thủ nguồn vốn lớn và chuyển giao công nghệ hiện đại.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.