Cần tàu 1000 tấn vận chuyển Đà Nẵng - Hải Phòng Laycan 20-30/6