Cho thuê kho bãi, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan tại Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh


 • Global Moderator

  Nhận cho thuê kho bãi
  Cho thuê kho ngoại quan
  Cho thuê kho CFS.

  Kinh doanh cho thuê bãi để container, cắm điện container lạnh.
  Dịch vụ kiểm đếm xuất nhập kho
  Hệ thống nân g hạ chuyên nghiệp

  Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  Hệ thống kho hiện đại 5000 m2, 7000m2.
  Cho thuê kho lạnh

  Liên hệ hải Phòng 0975145079


 • administrators

  Cho thuê kho bãi
  Dịch vụ container
  Cho thuê kho ngoại quan
  Kho CFS
  0_1534401237841_5CA5F585-5952-48E8-BD79-37E97B486112.jpegLooks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.