Lưu ý khi mô tả số lượng đơn vị hàng hóa trong vận đơn (phần 2) • Nếu áp dụng Quy tắc Hague thì cả container hoặc từng miếng cá ngừ riêng biệt (mỗi một miếng cá ngừ) được coi là kiện hoặc đơn vị theo quy định tại Điều IV khoản 5?

  Do thẩm phán đã quyết định bắt buộc áp dụng Quy tắc Hague -Visby nên câu hỏi (thế nào là đơn vị theo Quy tắc Hague?) không được đặt ra. Tuy vậy, thẩm phán đã chọn để giải quyết vấn đề bởi vì theo quan điểm của ông, không có sự khác biệt về ý nghĩa của những từ “kiện hoặc đơn vị” theo Quy tắc Hague và Quy tắc Hague –Visby.

  Nguyên đơn lập luận rằng từng miếng (piece) cá ngừ chưa đóng gói (unwrapped) và chưa đóng kiện (unpackaged) là các “đơn vị” thích hợp và 460 bao cá ngừ thành phần (tuna parts) là các “kiện” phù hợp với quy định của Quy tắc Hague. Nguyên đơn đã dựa vào phán quyết của vụ kiện “River Gurara” [1998] 1 Lloyd’s Rep 225 (CA) rằng trách nhiệm của người vận chuyển theo Quy tắc Hague được tính toán dựa trên số lượng các kiện hoặc đơn vị được chứng minh là đã được đưa vào container, không phải theo số lượng container.

  Bị đơn phản bác rằng những miếng (pieces) cá ngừ không phải là “những đơn vị” theo ý nghĩa đã được công nhận là “đơn vị vận chuyển” – shipping units (như quyết định qua vụ tàu “Aqasia” [2016] 2) Lloyd’s Rep 10 - Tòa án Thương mại, Sir Jeremy Cooke) vì họ yêu cầu hợp nhất/gom lại bằng cách đóng chúng vào một container, tương phản với các ví dụ về “các đơn vị” trong tiền lệ (case law) như ô tô, tấm gỗ lớn, máy kéo và máy phát điện. Do đó, Bị đơn cho rằng, chỉ xem bản thân các container là những “đơn vị” mới là phù hợp.
  alt text
  Thẩm phán quyết định, Quy tắc Hague không đòi hỏi bất kỳ sự xem xét nào về việc hàng có thể được vận chuyển như thế nào nếu không được đóng trong container. Ông gợi ý cho dễ hiểu rằng, các bức vách của container (container walls) phải được “trong suốt dưới ánh sáng của Điều IV khoản 5” và nhận thấy chỉ một câu hỏi có liên quan cần nêu là các cá thể hàng hóa riêng lẻ (individual physical items) có được đóng gói với nhau dưới bất kỳ hình thức nào hay không. Ông phát hiện rằng, hàng hóa là một hỗn hợp gồm “các kiện” và “các đơn vị” với mỗi bao là một kiện và mỗi miếng thăn cá ngừ không đóng kiện là một đơn vị, vì mỗi miếng được nhận dạng như là một sản phẩm riêng biệt (separate article) để vận chuyển trong container.

  Giả sử áp dụng Quy tắc Hague-Visby thì một container hay một miếng cá ngừ riêng biệt có được xem là một kiện hay đơn vị theo Điều IV khoản 5 và đặc biệt là những miếng cá ngừ riêng biệt có được xem là “các kiện hoặc các đơn vị nêu trong vận đơn là được đóng gói trong container” theo quy định của Điều IV quy tắc 5 (c)?

  Sau khi quyết định rằng mỗi miếng cá là một đơn vị theo Quy tắc Hague và Quy tắc Hague-Visby thì câu hỏi đặt ra là liệu các đơn vị đó có được “liệt kê” trong vận đơn là đóng trong container theo yêu cầu của Điều IV, khoản 5 (c) của Quy tắc Hague-Visby hay không. Cho đến nay chưa có vụ án ở Anh (English case law authority) về vấn đề này và chỉ có hướng dẫn từ phán quyết của Tòa án Úc (High Court of Australia) trong vụ “El Greco” với ý kiến đa số của các thẩm phán. Trong vụ án đó, Tòa án Úc cho rằng cụm từ “được đóng” (as packed) có nghĩa là các mặt hàng riêng lẻ (individual items) “liệt kê trong vận đơn” sẽ chỉ là các “đơn vị” theo khoản 5 (a) nếu vận đơn mô tả rõ ràng rằng các mặt hàng đó đã được đóng gói trực tiếp vào container chứ không đóng (packed) riêng lẻ, ví dụ như, cho vào thùng (carton), hoặc theo bó (bundles). Trong vụ “El Greco”, vận đơn đã ghi một container “nói rằng chứa 200.945 miếng (pieces)”, trong khi trên thực tế, các mặt hàng riêng lẻ - items (các bảng quảng cáo - posters) được đóng bó thành 2.000 kiện. Trong trường hợp đó, hàng hóa không được mô tả chính xác “là đóng” (as packed).

  Thẩm phán không đồng ý với tình tiết (finding) trong vụ “El Greco” và quyết định rằng Điều IV khoản 5 (c) đơn thuần yêu cầu số lượng đơn vị trong container phải được ghi đúng như vậy trên vận đơn. Vì các giấy gửi hàng đường biển đã xác định chính xác các container có chứa số miếng cá ngừ, vì vậy, các giấy gửi hàng đường biển đã “liệt kê” số lượng các đơn vị theo Điều IV khoản 5 (c).

  Khi Quy tắc Hague hay Quy tắc Hague-Visby được áp dụng, có giới hạn nào được tính bằng cách tham chiếu đến hàng hóa trong cả ba container hoặc riêng cho mỗi container?

  Thẩm phán bác bỏ ý kiến cho rằng một giới hạn trách nhiệm duy nhất áp dụng cho số lượng các kiện hoặc đơn vị trong cả ba container, giống như áp dụng giá cả cho một hợp đồng. Ông cũng bác bỏ lập luận rằng trách nhiệm pháp lý của Bị đơn phải được giới hạn gộp (aggregate limit) cho mỗi container, được tính bằng cách tham khảo số lượng miếng thăn cá ngừ trong container đó. Thay vào đó, sau khi quyết định trước đó rằng mỗi miếng thăn cá ngừ là một “đơn vị” theo cả Quy tắc Hague lẫn Quy tắc Hague-Visby, thẩm phán quyết định rằng giới hạn áp dụng cho mỗi miếng thăn cá ngừ là riêng biệt và không chuyển đổi số tiền vượt quá của đơn vị chưa đến hạn mức giữa các đơn bị với nhau (leaving no carry over of unused balances between units).
  Vì vậy, nếu số tiền giới hạn là £100 (một trăm Bảng Anh) cho mỗi kiện hoặc đơn vị và hai miếng cá ngừ (hai đơn vị) trong một container bị thiệt hại khác nhau (một miếng 200 Bảng Anh và miếng kia 50 Bảng Anh) thì khiếu nại đòi bồi thường được giới hạn ở mức 150 Bảng Anh chứ không phải là 200 Bảng Anh.

  Kết luận

  Lần đầu tiên theo luật Anh (English law), chúng ta đã có một phán quyết rõ ràng, xác nhận những điều sau đây:

  1. Khi hợp đồng yêu cầu ký phát vận đơn nhưng trên thực tế, giấy gửi hàng đường biển được ký phát thay cho vận đơn thì Quy tắc Hague -Visby vẫn được áp dụng một cách bắt buộc.

  2. Định nghĩa về “đơn vị” trong Quy tắc Hague và Quy tắc Hague -Visby là giống nhau và những miếng cá ngừ lớn trong trường hợp này là “những đơn vị” theo quy định của cả hai quy tắc này.

  3. Để đủ điều kiện được coi là một “kiện hoặc đơn vị liệt kê trong vận đơn là đóng [trong container]” (Điều IV, 5 (c) của Quy tắc Hague -Visby) chỉ cần hàng hóa (items of cargo) được nêu chính xác trong vận đơn và không cần có yêu cầu thêm rằng hàng hóa phải được mô tả là “đóng trong” [container] (as packed).

  4. Giới hạn trách nhiệm theo kiện hoặc đơn vị trong Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby phải được tính toán bằng cách tham chiếu đến từng kiện riêng lẻ (individual package) đã bị thiệt hại.