Xử lý nhiều container hàng tồn tại cảng Hải Phòng  • 10 container rượu vodka các loại được đưa về cảng Hải Phòng hàng năm nay nhưng chưa có chủ hàng đến nhận. Theo thông tin trên vận đơn, loại rượu chiếm số lượng lớn còn tồn đọng là Vodka “Green Mark” với 7 container. Ngoài ra còn có các loại Vodka khác như “Russian Standard Vodka”, “Vodka”. Đáng chú ý có 2 container được đưa về cảng Hải Phòng gần 3 năm nay nhưng chưa có tổ chức, cá nhân nào đến nhận là chủ hàng và làm thủ tục hải quan, số còn lại hầu hết đã nằm ì ở cảng Hải Phòng khoảng 2 năm, rải rác ở nhiều cảng gồm: Nam Hải Đình Vũ, Tân Vũ, Hải An, PTSC, Green Port.

    Hiện nay, cảng Hải Phòng được xem là địa bàn có số lượng hàng tồn đọng nhiều nhất cả nước, nhất là lốp ô đã qua sử dụng. Theo một báo cáo mới đây của Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến 15-3-2016 khu vực cảng Hải Phòng còn 3.845 container hàng tồn đọng (quá hạn làm thủ tục hải quan trên 90 ngày). Trong đó, hàng hóa tồn đọng được đưa về cảng Hải Phòng trước ngày 1-1-2013 là 2.369 container; hàng tồn đọng đưa về cảng sau ngày 1-1-2013 là 1.476 container.

    Trong 4 Chi cục Hải quan cửa khẩu tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III là 2 đơn vị có số lượng tồn đọng nhiều nhất. Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II còn tồn 1.333 container (có 975 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013). Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III còn tồn 1.338 container (có 1.029 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013). Trong khi đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I còn tồn 517 container (có 204 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ còn tồn 675 container (có 161 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013).

    Để xử lý hàng hóa tồn đọng, được biết Hải quan Hải Phong giao trách nhiệm cho Đội Kiểm soát Hải quan xử lý các lô hàng tồn đọng từ năm 2013 trở về trước. Những lô hàng tồn từ 2013 đến nay do các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện. Hiện nay các đơn vị chức năng thuộc Cục đang tích cực xử lý số hàng tồn kể trên, nhất là lốp ô tô đã qua sử dụng để phòng ngưa nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường.


Log in to reply