Xe bán tải thuộc nhóm 87.04 • Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc phân loại mặt hàng xe Pick-up (còn gọi là tải cabin kép, xe bán tải). Theo đó, loại xe này được phân loại trong nhóm 87.04.
  Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại chú giải chi tiết HS 2017 thì các mặt hàng xe bán tải có tổng trọng lượng dưới 5 tấn, khoang tách biệt cho lái xe và hành khách, có một khu vực có sàn mở tách biệt với các tấm ngăn và một cửa hậu lật xuống dưới được phân loại thuộc nhóm 87.04- Xe có động cơ dùng để chở hàng.
  alt text
  Tổng cục Hải quan cho biết thêm, hiện nay, việc phân loại ô tô Pick-up được Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ vào sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003- Phương tiện giao thông đường bộ- Ô tô- phân loại theo mực đích sử dụng, cụ thể như sau:

  Ô tô Pick-up chở hàng ca bin đơn với những đặc điểm: thùng hàng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền với thân cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; trong cabin có bố trí 1 hàng ghế; thùng hàng không có trang bị tiện nghi nội thất phục vụ chở người.

  Ô tô Pick-up chở hàng ca bin kép với những đặc điểm: thùng hàng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền với thân cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng; trong cabin có bố trí 2 hàng ghế có số chỗ ngồi kể cả chỗ ngồi của người lái không lớn hơn 5; thùng hàng không có trang bị tiện nghi nội thất phục vụ chở người.

  Đối với việc phân loại phương tiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT được ban hènh kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGTVT là để làm rõ quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, không phải là quy chuẩn ký thuật về phương tiện- Tổng cục Hải quan cho biết.

  Theo đó, mặt hàng ô tô Pick-up chở hàng ca bin đơn và ô tô Pick-up chở hàng ca bin kép phù hợp thuộc nhóm 87.04. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng cho phù hợp.


Log in to reply