Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 119.750 tỷ đồng • Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở tiến độ thu và kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay, ước số thu ngân sách của ngành Hải quan trong tháng 5/2018 đạt 28.000 tỷ đồng.
  0_1527818761237_upload-2a9abaaf-4eea-41d8-a000-54a226ac45f6
  Với kết quả này, ước tính tổng số thu ngân sách của toàn ngành Hải quan 5 tháng đầu năm đạt 119.750 tỷ đồng bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng).

  Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành trong năm 2018 là rất thách thức, do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hiệp định tự do thương mại, thuế suất của nhiều mặt hàng đóng góp số thu lớn như ô tô, xăng dầu, sắt thép giảm mạnh, có mặt hàng về 0%.

  Do đó, để phấn đấu thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh (283.000 tỷ đồng) và chỉ tiêu phấn đấu của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao (293.000 tỷ đồng), Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách năm 2018 đã được ban hành tại Chỉ thị 555/CT-TCHQ…
  Theo thoibaotaichinhvietnam.vn


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.