CHIA SẺ VỀ QUI TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÍ CNHQ VẬT LIỆU XÂY DỰNG • Theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng. Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được thực hiện theo một trong hai phương thức đánh giá là phương thức 5 và phương thức 7. Còn đối với Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo một trong ba phương thức đánh giá là phương thức 1, phương thức 5 và phương thức 7, quy định tại Phần 3 QCVN 16:2017/BXD.
  Căn cứ thực hiện :

  • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng QCVN 16:2011/BXD.
   Doanh nghiệp nhập khẩu cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:
   I- Hồ sơ chứng nhận hợp quy đối với hàng Nhập Khẩu bao gồm
   1- Hợp đồng thương mại (trong Hợp đồng phải thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá là tên của nhà sản xuất
   2- Hoá đơn (Invoice);
   2- Danh mục hàng hoá (Packing list);
   3- Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
   4- Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc test report (nếu có);
   5- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (còn hiệu lực)
   6- Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy ( của đơn vị CNHQ ) (02 bản chính)
   7- Tờ Khai hàng hóa đối với hàng nhập khẩu
   Ghi chú: Tất cả hồ sơ trên phải đóng dấu sao y của Doanh nghiệp (nếu là bản photo), Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy.
   II- Thời gian cấp Giấy chứng nhận:
   -Tuỳ thuộc vào từng sản phẩm đăng ký cụ thể, tính từ thời điểm nhận mẫu, Văn phòng sẽ trả kết quả trong thời gian sớm nhất.
   III- Quy cách lấy mẫu:
  • Quy cách lấy mẫu đại diện được thực hiện theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD