Nhập khẩu máy tính xách tay mới cần thủ tục gì, giấy tờ gì?  • Nhập khẩu máy tính xách tay mới cần thủ tục gì, giấy tờ gì?
    Nhập khẩu bình thường
    Cần làm Chứng nhận hợp quy bên Cục Viễn thông..