s6.ống thép hàn dn 350,dn 400.thép ống hàn dn 350,dn 400. • ống thép hàn dn 350,dn 400.thép ống hàn dn 350,dn 400.ống thép hàn mạ kẽm dn 350,dn 400.ống thép đúc mạ kẽm dn 350,dn 400.

  Ống đúc phi 325mm x 12.7mm
  Ống thép đúc phi 88.9mm x 10mm
  Ống thép đúc phi 140mm x 10mm
  Ống thép đúc phi 51mm x 9 - 10mm
  Ống thép đúc phi 219mm x 9.06mm
  Ống thép đúc phi 114mm x 6.35mm
  Ống thép đúc phi 406mm x 6.35mm
  Ống thép đúc phi 38mm x 3-5mm
  Ống thép đúc 127mm x 6.2mm
  Ống thép đúc 89mm x 5mm
  Ống thép đúc 60mm x 4mm
  Ống thép đúc 60mm x 5.5mm
  Ống thép đúc 57mm x 3mm
  Ống thép đúc 83m x 4 - 7mm
  Ống thép đúc 32mm x 4mm

  Ngoài ra còn cung cấp :

  • Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
  • Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng…
   Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
   Thép ống ống thép ống thép đúc thép ống đúc ống thép hàn thép ống hàn

  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  Nguyễn Ngọc Anh
  Hotline : 0913 497 297
  Mail: thepkimtinphat@gmail.com
  Web:hppt://theponghan.net
  Công Ty TNHH Thép Kim Tín Phát
  Đc: Thuận giao- Thuận An –Bình Dương


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.