Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm • Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.
  alt text

  1. Căn cứ pháp lý: căn cứ Khoản 1 điều 38, điểm b khoản 1 điều 40 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010.

  2.Về thủ tục công bố hợp quy

  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phùhợp quy định an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

  3. Về mã HS hàng hóa
  Để xác định mã số HS hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa xuất khẩu đồng thời căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp cho hàng hóa. Trên cơ sở mã HS hàng hóa trên, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu phụ gia thực phẩm xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn • Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc phụ lục III- Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kèm Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ. Do đó khi nhập khẩu, thực hiện các quy định về công bố sản phẩm và điều kiện đảm bảo an toàn và sử dụng phụ gia thực phẩm quy định tạc các Điều 4, Điều 30, Điều 31, Điều 32 và Điều 33 của Nghị định này.

  Ngoài ra, tham khảo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y tế về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
  Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2018 của Bộ tài chính.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.