Starter TOEIC - Tài liệu TOEIC nền tảng cho các bạn ôn thi TOEIC • Không thể nào phủ nhận được sức hút của TOEIC ngày nay, khi mà các doanh nghiệp và các trường đại học đều yêu cầu chứng chỉ này.

  Một trong những phương pháp tự ôn luyện TOEIC tốt nhất là học theo các sách luyện thi TOEIC. Và một trong những quyển sách nổi tiếng nhất là [starter toeic pdf.](lhttps://giasutoeic.com/sach-luyen-thi-toeic/sach-starter-toeic/?r=101159

  Sau đây là một số quyển sách học TOEIC sắp xếp theo level mà bạn có thể luyện theo.

  Giáo trình TOEIC dành cho các bạn mới bắt đầu luyện TOEIC:

  • Very Easy TOEIC
  • ABC TOEIC
  • Big Step TOEIC 1
  • Starter TOEIC

  Sách luyện thi TOEIC dành cho các bạn có trình độ trung cấp trở lên

  • Tactics for TOEIC
  • Big Step TOEIC 2 & 3
  • Tomato TOEIC
  • Hacker TOEIC
  • Target TOEIC
  • Longman TOEIC
  • TOEIC Analyst

  Giáo trình TOEIC dùng để chuyên luyện tập đề thi thử:

  • Economy TOEIC
  • ETS TOEIC
   (2 quyển này để cực chuẩn và sát với đề thi thật TOEIC)

  Nếu bạn quan tâm đến sách starter toeic và muốn tìm hiểu thêm những lợi ích của quyển sách này, bạn có thể xem thêm ở https://giasutoeic.com/sach-luyen-thi-toeic/sach-starter-toeic/


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.