Bộ đề thi TOEIC chuẩn Economy TOEIC • Không thể nào phủ nhận được tầm quan trọng của TOEIC ngày nay, khi mà các công ty và các trường đại học đều yêu cầu chứng chỉ này.

  Ngoài việc đi luyện TOEIC ở trung tâm ra thì các bạn cũng có một cách để luyện thi tiết kiệm, đó là học theo giáo trình TOEIC. Và một trong những quyển sách nổi tiếng nhất là economy toeic lc 1000 volume 1.

  Mình sẽ giới thiệu với mọi người một số quyển sách học TOEIC hữu ích cho việc học TOEIC phù hợp với lực học của mỗi người.

  Sách TOEIC dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh:

  • Big Step TOEIC 1
  • Starter TOEIC
  • ABC TOEIC
  • Very Easy TOEIC

  Sách luyện thi TOEIC dành cho các bạn có trình độ trung cấp trở lên

  • Hacker TOEIC
  • Target TOEIC
  • Tactics for TOEIC
  • Longman TOEIC
  • Tomato TOEIC
  • TOEIC Analyst
  • Big Step TOEIC 2 & 3

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.