Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu trong thị phần vận chuyển hàng hóa hàng không toàn cầu • Trong năm 2017, khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2010, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế toàn cầu và xuất khẩu mạnh hơn, theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Trên toàn cầu, nhu cầu vận tải hàng không (tính theo FTK) tăng 9% trong năm 2017, tăng hơn gấp đôi mức tăng 3,6% của năm trước.

  Sự gia tăng toàn cầu về khối lượng vận chuyển hàng hóa phần lớn là do sản xuất ở Trung Quốc và Nhật Bản nhằm phục vụ nhu cầu xuất khẩu tăng cao trong suốt năm 2017. Điều này có thể là do hoạt động kinh tế ở châu Âu và Hoa Kỳ được cải thiện.

  Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 37% thị phần vận tải hàng không toàn cầu trong năm 2017 - gần gấp đôi so với các hãng vận tải Bắc Mỹ (chiếm 20,5% thị phần) và cao hơn châu Âu (chiếm 24,2% thị phần). Các hãng vận chuyển hàng không châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng 5,6% về nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong tháng 12/2017 so với 2,2% cùng kỳ năm 2016.

  Hình: Thị phần của các khu vực trong vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
  alt text
  Điều này đã góp phần tăng trưởng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng 7,8% trong năm 2017 so với năm 2016. Ngoài ra, công suất tăng 1,3%. Gia tăng đầu tư nước ngoài từ châu Á vào châu Phi đã dẫn đến tăng dịch vụ vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa hai châu lục. Vận chuyển hàng hóa tấn.km trong lĩnh vực này đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng trên 60% trong năm 2017.

  Các hãng hàng không châu Phi, cí sức tải tăng 9,9% trong năm 2017, hiện đang nắm giữ 1,9% thị phần vận tải hàng không toàn cầu. Tuy nhiên, họ đã đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong khối lượng hàng hóa vận tải hàng năm (15,6%) trong tháng 12/2017 cũng như tăng trưởng hàng năm về nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho tất cả năm 2017. Các hãng hàng không châu Phi đã đạt mức tăng trưởng nhu cầu là 24,8% trong năm 2017 đây cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các vùng, lần đầu tiên kể từ năm 1990 đến nay.Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.