Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe tiếng Anh online • Bữa kia mình đi vòng vòng tìm tài liệu luyện nghe TOEIC thì tự nhiên phát hiện một game luyện nghe TOEIC khá thú vị.

  Cách chơi game vô cùng dễ hiểu: bạn sẽ nghe một đoạn audio đọc 1 câu nói tiếng Anh và bạn chỉ cần chú ý lắng nghe từ còn thiếu để có thể điền vào chỗ trống.

  Bạn sẽ có một vài "mạng" để nghe cho ra từ trong chỗ trống. Sai lần 1, bạn sẽ được nghe lại cả câu nói. Sai lần 2, bạn sẽ nghe riêng từ cần điền vào. Sai lần 3, bạn sẽ được xem nghĩa tiếng Việt của nó luôn. Nếu mà sai hết 3 lần thì sẽ bị mất một mạng và khi nào hết mạng thì sẽ phải trở về điểm xuất phát.

  Trò chơi luyện nghe TOEIC này vui ở chỗ bạn sẽ nghe hết câu này qua câu khác để lên cấp. Mỗi lần lên cấp là câu hỏi lại khó hơn một chút, level càng cao chứng tỏ bạn càng "khủng". Luyện nghe TOEIC kiểu này sẽ giúp bạn "lên cơ" ào ào!

  Chơi game này xong một thời gian thì mình thử qua làm bài luyện nghe TOEIC thử thì thật ngạc nhiên là mình nghe được nhiều từ vựng hơn hẳn, mà cũng vì vậy mà làm bài tập đúng hơn nhiều.

  Mình thấy có nhiều bạn quá khủng trên bảng xếp hạng, tới level 26 lận. Mình mới có được level 12 thôi nhưng sẽ cày để lên hạng tiếp hehe

  Các bạn có thể chơi game này ở web GiaSuToeic.com nha, địa chỉ chính xác ở đây: Luyện nghe TOEIC: vừa luyện NGHE tiếng Anh vừa chơi GAME!. Chơi có khi quên ngày quên tháng luôn ấy.


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.