Đoạn văn tiếng anh về sở thích chơi bóng đá hay • Bóng đá, môn thể thao vua, là niềm yêu thích của nhiều người trên toàn thế giới. Nếu bạn đã tham khảo viết đoạn văn tiếng anh về sở thích mua sắm, đoạn văn tiếng anh về sở thích chơi bóng đá sau đay sẽ là một sự lựa chọn hay dành cho bạn:
  My favourite sport is football. I love playing football as well as watching it. I think this is a great sport, because it is a team game, but there also is a place for great individualities in it. The players must get on well with one another and understand one another very well. They have to be a real team to achieve a success. They should not be egoists, craving for personal success, but they should all work for the victory. When, for example, somebody is near to the opposing team's goal and he should pass the ball to another player, but instead of that he shoots and misses, this is not a good example of "team spirit".
  Football is very popular because you don't need any special equipment to play. You need only a ball and a field - that's all. I play football a few times a week on a football field close to my school. I play with my class friends - mainly boys, but there are also two girls. Sometimes older boys play with us, too. We usually play for an hour or two.
  Bài dịch:
  Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá. Tôi thích chơi bóng đá cũng như xem nó. Tôi nghĩ rằng đây là một môn thể thao tuyệt vời, bởi vì nó là một trò chơi đồng đội, nhưng cũng có một nơi cho những cá tính tuyệt vời trong đó. Người chơi phải hòa hợp với nhau và hiểu nhau rất rõ. Họ phải là một đội thực sự để đạt được thành công. Họ không nên là người bản ngã, thèm khát cho sự thành công cá nhân, nhưng tất cả họ nên làm việc cho chiến thắng. Ví dụ, khi ai đó ở gần mục tiêu của đội đối phương và anh ta nên chuyền bóng cho người chơi khác, nhưng thay vào đó anh ấy sút và trượt, đây không phải là một ví dụ hay về "tinh thần đồng đội".
  Bóng đá rất phổ biến bởi vì bạn không cần bất kỳ dụng cụ gì đặc biệt để chơi. Bạn chỉ cần một quả bóng và một cái sân - đó là tất cả. Tôi chơi bóng đá vài lần một tuần trên sân bóng đá gần trường học của tôi. Tôi chơi với bạn bè lớp của tôi - chủ yếu là con trai, nhưng cũng có hai cô gái. Đôi khi các chàng trai lớn hơn chơi với chúng tôi nữa. Chúng tôi thường chơi trong một hoặc hai giờ.
  Xem thêm: tiếng anh giao tiếp trong nhà hàng


Log in to reply