Thủ tục nhập khẩu thiết bị thu phát sóng vô tuyến và giấy phép Bộ Thông tin và Truyền thông  • Giấy phép nhập khẩu  • Căn cứ theo thông tư số 18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông thì các thiết bị viễn thông, phát và thu phát sóng vô tuyến điện sẽ phải làm thủ tục Chứng nhận hợp quy và xin cấp Giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

    Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam là công ty chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu Cục Viễn Thông cho các thiết bị do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.


Log in to reply