Kv3.Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 3ly,40 x 80 x 4ly,40 x 80 x 5ly,30 x 60 x 3ly,30 x 60 x 4ly. • Thép hộp chữ nhật 40 x 80 x 3ly,40 x 80 x 4ly,40 x 80 x 5ly,30 x 60 x 3ly,30 x 60 x 4ly.
  Thép hộp 40 x 80 x 1.6 ly, Thép hộp 40 x 80 x 1.8 ly
  Thép hộp 40 x 80 x 3 ly, Thép hộp 40 x 80 x 4 ly
  Thép hộp 30 x 60 x 1.2 ly, Thép hộp 30 x 60 x 1.4 ly
  Thép hộp 30 x 60 x 1.6 ly, Thép hộp 30 x 60 x 1.8 ly
  Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
  Mr Hùng: 0913.421.346
  Mail: hung.daiphatloc@gmail.com
  Hotline : 02743.739.577 Fax : 02743.739.586
  CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÁT LỘC
  Số 172, Đường Võ Thị Sáu, KP.Tây A, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, T.Bình Dương
  Web: http://thepdaiphatloc.com/
  Website: http://thepongducnhapkhau.com/


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.