Quy trình khai thác hàng LCL


 • administrators

  Quy trình khai thác hàng LCL về cơ bản có các bước như sau:

  1. Người gửi hàng giao hàng tại CFS( địa điểm thu gom hàng lẻ) cho người gom hàng
  2. Người gom hàng cấp cho người gửi vận đơn của người gom hàng
  3. Người gom hàng chất hàng vào cont rồi giao cont đã niêm phong kẹp chì cho người chuyên chở tại CY (container yard)
  4. Người chuyên chở có thể cấp cho người gom hàng B/L nhận hàng để xếp
  5. Người chuyên chở xếp cont xuống tàu
  6. Người chuyên chở cho người gom hàng B/L đường biển ( master bill of lading – MB/L)
  7. Chuyển HB/L cho người nhận hàng
  8. Người gom hàng ở cảng xếp chuyển MB/L cho đại diện của họ ở cảng dỡ
  9. Dỡ hàng từ tàu lên bờ
  10. Người gom hàng trình BM/L cho đại diện của người chuyên chở
  11. Người chuyên chở cấp D/O (delivery order) giao nguyên cont
  12. Người gom hàng trình D/O cho bộ phận quản lú cont ở cảng dỡ
  13. Nhận nguyên cont và đưa vào CFS
  14. Người nhận hàng trình HB/L cho người gom hàng.
  15. Người gom hàng cấp lệnh giao hàng lẻ
  16. Trình lệnh giao hàng lẻ cho bộ phận quản lý hàng.
  17. Nhận hàng đưa về kho riêng

Log in to reply