Xây dựng chiến lược toàn diện về giao thông vận tải
 • Q: lời khuyên nào bạn có cho các công ty cố gắng để tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa trong nước của họ?

  A: Đó là giá trị các nỗ lực. Theo truyền thống, các công ty đã tập trung vào trái cây treo thấp, chẳng hạn như nâng cao hiệu quả và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài. Bỏ qua là nhiệm vụ khó khăn hơn trong việc quản lý giao thông vận tải trong nước, mà thường có thể là đa phương thức, đa chân, và quốc tế.

  Các công ty cần phải suy nghĩ bên ngoài hộp để tìm cách khắc phục rào cản truyền thống: chất lượng dữ liệu kém, thiếu sự hợp tác đối tác kinh doanh, tầm nhìn hạn chế, và không đủ thông tin liên lạc giữa giá mua và hậu cần các phòng ban.

  May mắn thay, sân chơi đã thay đổi cho vận chuyển hàng trong nước với sự xuất hiện của các chức năng phong phú, theo yêu cầu hệ thống quản lý giao thông vận tải Doanh nghiệp (TMS). Bây giờ có thể và giá cả phải chăng cho các công ty để kiểm soát toàn bộ mạng lưới giao thông end-to-end của họ, cho phép họ phát huy tối đa đòn bẩy, các mối quan hệ riêng của hãng, nâng cao hiệu quả, giảm hàng tồn kho, và tiết kiệm tối đa chi phí.

  Q: Điều gì không tương lai giữ cho các nhà quy hoạch giao thông vận tải nội địa?

  A: Tiến bộ trong công nghệ giao thông vận tải đang diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Đó là tất cả về điều khiển bạn cần phải trang bị cho các nhà quy hoạch giao thông vận tải với các công nghệ quản lý giao thông vận tải tốt nhất để cung cấp cho họ kiểm soát mà họ cần để cung cấp một lợi thế cạnh tranh cho công ty của bạn. Các công ty đang thay thế các công cụ quản lý hàng hóa lạc hậu của họ với các hệ thống mới cung cấp cho các nhà hoạch định tầm nhìn đến chuỗi cung cấp toàn bộ giao thông vận tải nội địa của công ty trong và ngoài nước và cho phép họ có kế hoạch trên toàn bộ mạng để lái xe dịch vụ cải thiện và chi phí thấp hơn.

  Nhà quy hoạch có trách nhiệm hơn để làm việc với các phòng ban để mua giảm tổng chi phí bán hàng, và cho phát triển các bộ phận vận chuyển từ một trung tâm chi phí truyền thống đến một trung tâm lợi nhuận. Khả năng tuyến đường, kế hoạch và tối ưu hóa, các hãng truyền thông, đấu thầu, theo dõi và dấu vết, quản lý ngoại lệ, và tự động hóa và quản lý kiểm toán cước vận tải sẽ được thực hành phổ biến cho các nhà hoạch định inbound của tương lai.

  Q: những sai lầm phổ biến nhất mà các công ty thực hiện khi cố gắng để cải thiện vận chuyển hàng hóa trong nước của họ là gì?

  A: Không có một kế hoạch. Nhiều công ty không có một chiến lược vận tải toàn diện vì các sáng kiến ​​trên xuống phát triển ở mức độ công ty.
  Các nền văn hóa cắt giảm chi phí mà thường chiếm ưu thế trong phòng họp của ngày hôm nay có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các phòng ban hậu cần. Hành động cho lợi ích ngắn hạn có thể đánh lạc hướng công ty từ làm mọi thứ theo cách tốt nhất.

  Một chiến lược vận chuyển hàng tổng thể bao gồm ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, và các sáng kiến ​​trên hơn chỉ các bộ phận hậu cần. Một chiến lược âm thanh sẽ đưa vào kế hoạch kiểm kê tài khoản, tuân thủ nhà cung cấp, hợp tác đối tác, tận dụng các mạng lưới giao thông toàn bộ, nhu cầu của khách hàng, và hoàn toàn hạ cánh xuống giá thành sản phẩm, trong số những người khác.
  Một TMS phong phú và mạnh mẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược vận tải nội địa của công ty.


Log in to reply